Lärandepaket

Välkommen till utbildningspaketet för studerande

Här hittar du 6 kapitel om Hållbar utveckling, Cirkulär ekonomi och Lean i form av Sway-presentationer som du kan navigera i på egen hand. Du hittar följande innehållsenheter (CUs): 

Gå till Sway – Lärandepaket

360º miljöer =>