Elektronisk verktygslåda

I denna elektroniska verktygslåda finns 12 olika aktiviteter som underlättar inlärningen i teoripaketet.

Nedan finns en beskrivning av varje aktivitet och du kan ladda ner instruktionerna och materialet som en pdf-fil.


Läroaktivitet 01 – Hållbarhetsprofilerare / pdf

▪ Gör hållbara val bland icke-triviala hållbarhetsfrågor
▪ Förstå komplexiteten med hållbarhet
▪ Sätta olika val i ditt liv i relation till hållbarhet.


Läroaktivitet 02 – En dag utan elektricitet / pdf

▪ Få en inblick i fattiga människors liv
▪ Anordna undervisning utan elektricitet
▪ Organisera fritiden utan elektricitet
▪ Vidareutveckla kompetensen i problemlösning.


Läroaktivitet 03 -Min väg till en mer hållbar framtid / pdf

▪ Lär känna de olika målen för hållbar utveckling
▪ Förstå hur en individ (konsument) kan påverka hållbarheten
▪ Förstå hur hållbarheten kan påverkas av företag och sektorer
▪ Förstå hur hållbarhet kan påverkas på lokal, nationell, europeisk och global nivå


Läroaktivitet 04 – Hållbarhetsmålen upp och ner / pdf

▪ Förklara olika hållbarhetsmål
▪ Identifiera faktorer och aktiviteter som skadar vår planet
▪ Identifiera möjliga lösningar för att främja hållbarhetsmålen


Läroaktivitet 05 – Hållbar SHARK TANK / pdf

▪ Få ett kritiskt perspektiv som bidrar till hållbarhet.
▪ Hitta kreativa lösningar på miljöproblem
▪ Utveckla hållbara färdigheter i entreprenörskap och affärsverksamhet
▪ Utveckla färdigheter i presentation och argumentation
▪ Att planera och genomföra en hisspitch för en produkt.
▪ Utveckla en hållbar affärsplan
▪ Utveckla marknadsföringsmaterial för en hållbar produkt/tjänst.
▪ Utveckla färdigheter i lagarbete
▪ Utveckla problemlösningsförmåga


Läroaktivitet 06 – Aktuellt om hållbara yrken /
En redogörelse om hållbarhet / pdf

▪ Sök nyheter, artiklar eller fakta
▪ Skriv ett inlägg, en artikel eller ett uttalande om hållbarhet om ditt eget yrke.
▪ Använd pålitliga källor
▪ Använd någon kanal i sociala medier eller webbplats/blogg.


Läroaktivitet 07 – Företagets webbsida / pdf

▪ Ger de studerande möjlighet att undersöka olika metoder för hållbarhet.
▪ Att lära sig hur hållbarhet beaktas inom den studerandes eget område.
▪ Möjligheter för de studerande att ta reda på olika sätt som företag hanterar hållbarhet.


Läroaktivitet 08 – Ekologiskt fotavtryck / pdf

▪ Förstå innebörden av begreppet ekologiskt fotavtryck.
▪ Förstå hur de egna handlingar orsakar ekologisk konsumtion och belastar miljön.


Läroaktivitet 09 – Livscykelanalys / pdf

▪ Definiera livscykeln för en produkt (eller tjänst).
▪ Förstå de olika faser som en produkt (eller tjänst) genomgår och hur mycket råvaror, energi eller vatten de förbrukar.
▪ Förstå de delar som ingår i cirkulär ekonomi och hur den valda produkten (eller tjänsten) kan återanvändas, återvinnas eller repareras.


Läroaktivitet 10 – Att göra produktens livscykel mer hållbar / pdf

▪ Förklara vad en produkts livscykel är.
▪ Identifiera åtgärder för att göra produktens livscykel mer hållbar


Läroaktivitet 11 – Lean kulspetspensspeletpen (version för hållbarhet) / pdf

▪ Upptäck de fem grundläggande principerna för LEAN-tänkande och LEAN-arbete. Särskilt processen är viktig i det här spelet.
▪ Lär dig hur du kan ta hänsyn till hållbara aspekter i arbetet
▪ Förstå att ett effektivare företag kan bidra till en bättre miljö.
▪ Förstå hur ett effektivare företag kan bidra till en bättre social miljö.

Beskrivning av spelet i en pdf-file

Beskrivning av spelet på YouTube


Läroaktivitet 12 – Analys av slöseri / .zip-fil

▪ Identifiera slöseri i arbetet med hjälp av de 8 slöserierna inom Lean
▪ Sätt de 8 slöserierna i Lean i relation till miljöpåverkan.
▪ Planera åtgärder för att minska avfallet och den relaterade miljöpåverkan.


Lärandepaket =>